זום־דיסקוסיע: אַ נײַע אַנטאָלאָגיע פֿון ייִדישע חורבן־מעשׂיות און זכרונותDiscussion Zoom : une nouvelle anthologie d’histoires et de mémoires yiddish sur l’Holocauste

זונטיק, דעם 7טן יאַנואַר, וועט אַ פּאַנעל פֿאָרשער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אַרומרעדן דאָס נײַע בוך „קולות פֿון חורבן — שריפֿטן פֿון ד ער שארית־הפּליטה“ דורך אַ זום־אונטערנעמונג אָנגעפֿירט, אויף ייִדיש א ון אויף ענגליש, דורכן לייוויק־הויז אין תּל־ אָבֿיבֿ.

די ליטעראַרישע זאַמלונג האָט רעדאַקטירט מרים טיש, וועלכע האָט אויך אָנגעשריבן די הקדמה. מרים טיש האָט באַקומען איר דאָקטאָראַט פון טכניון אוניווערסיטעט אי ן חיפֿה און פֿאַרענדיקט איצט איר מאַגיסטער אין ייִדישער ליטעראַטוור בײַם תּל-אָבֿיבֿער אוניווערסיטעט אויף דער טעמע, דער פּאָעט לייזער אי Oui.

אין דער דיסקוסיע וועלן אָנטייל נעמען דער היסטאָריקער שמואל קאַסאו ו; די ליטעראַטור־פֿאָרשער מרים טרין, ראי גרינוואַלד און שיינדל זילבער ליכט; לייזער אייכענראַנד (דער זון פֿון דוד אייכענראַנד) און מרים טיש. Il s’agit d’une question de temps.

די אַנטאָלאָגיע „קולות פֿון חורבן“ נעמט אַרײַן ליטעראַרישע און אויט אָביאָגראַפֿישע שריפֿטן פֿון נײַן שרײַבער פֿון דער שארית-הפּליטה, אי ן אײנעם מיט זײערע ביאָגראַפֿיעס: רבֿקה באַסמאַן-חיים, מאיר יעלין, לייזער בליט, מאַקס פֿורמאַנסקי, לייזער אייכענראַנד, ליזע גאַרבער-קאַנד ווענסקי , יצחק פּיעקאַרסקי, צבֿי כּנר און משה בערנשטיין.

כּדי בײַצוזײַן אויף דער ליטעראַרישער אונטערנעמונג, גיט אַ קוועטש ד אָ. Il s’agit du 303418.

דאָס בוך קען מען קױפֿן דאָ.

★★★★★

Laisser un commentaire