ווײַטהאַלטער־קורסן וועגן ווערק פֿון פּרץ מאַרקיש און י.י. זינגער בײַם אַרבעטער רינגCours avancés de yiddish sur Peretz Markish et IJ Singer au Cercle des travailleurs

דער אַרבעטער רינג האָט די וואָך געמאָלדן, אַז מע קען זיך שוין פֿאַרששש רײַבן אויף זײַנע ווינטערדיקע און פֿרילינגדיקע ייִדיש־קורסן, וואס ה ייבן זיך אָן די דריטע וואָך פֿעברואַר.

ווי בײַ יעדן זמן, באַשטייט די פּראָגראַם פֿון צענדליקער קלאַסן פֿון אָנהייבער ביז ווײטהאַלטער.

צווישן די ווײַטהאַלטער־קורסן, וואָס ווערן געפֿירט אין גאַנצן אויף En fait, je pense que c’est le cas :

• די סאָוועטישע און נאָך־סאָוועטישע עמיגראַציע (גענאַגי עסטרײַך)

• פֿרויען אין דער ייִדישער ליטעראַטור (שבֿע צוקער)

• וויסנשאַפֿטלעכע און טעכנאָלאָגישע טערמינען אויף ייִדיש (שלמה גראָ מאַן)

• די ליטעראַטור פֿון ווילנער שרײַבער (שבֿע צוקער)

• י.י. זינגערס ראָמאַן « חבֿר נחמן » (קאָליע באָראָדולין)

• דבֿ סדן און דער ייִדישער הומאָר (יצחק ניבאָרסקי)

• Est-ce que c’est possible : est-ce que c’est vrai ? (דניאל גלאַי)

• די שטורמישע פּאָעזיע פֿון פּרץ מאַרקיש (יודזשין אָרנשטיין)

• ייִדישע טעאַטער־לידער (אַבֿרהם ליכטענבוים)

• ייִדישע שרײַבער פֿון מערבֿ־אייראָפּע (אַבֿרהם ליכטענבוים)

כּדי זיך צו דערוויסן מער וועגן די קורסן און לערער, ​​אָדער זיך צו פֿאַ C’est vrai, c’est vrai.

★★★★★

Laisser un commentaire