אַ נײַע איניציאַטיוו צו פֿאַרשפּרייטן ייִדיש֢ פּסח־לידער געשאַפ ענע אין מעלבורן Une nouvelle initiative pour partager des chants yiddish de Pâque composés à Melbourne

דער דריטער סדר, וואָס איז אַ מאָל געווען אַזוי באַקאַנט אין די ניו־ יאָרקער לינק-געשטימטע ייִדיש קרײַזן, האָט אַ שותּף אין מעלבורן. בײַ אונדז, אין ׳עק וועלט׳, האָט זיך אַנטוויקלט אַן אויסטראַלישע ַדיציע פֿון פּראַווען אַ דריטן זינגענדיק ניט נאָר די לידער ווי „זאָג מאַראַן“, נאָר אויך לידער וואָס זײַנען געשריבן רן אין מעלבורן פֿאַר דער היגער קהילה.

דער מחבר פֿון די לידער פֿאַרן דריטן סדר איז געווען דער פּויליש־געב Je vous conseille de le faire. 1960 און האָט אָנגעפֿירט מיט יי ִדיש־כאָרן און אויך געלערנט מוזיק אין די פּרץ־ און שלום־עליכם. זײַנע נײַן סדר־לידער האָבן דורות מעלבורנער ייִדישע משפּחות געזונג Oui.

צוויי מעלבורנער מוזיקערס און לערערינס, פֿריידי מראָצקי און טאָמי ורעלע קאַלינסקי, האָבן זיך געכאַפּט אַז כאָטש די נײַן לידער זײַנען ַ וויכטיקער טייל פֿון דער מעלבורנער פּסח־טראַדיציען זיי וויי Je vous conseille de le faire. האָבן זיי לאַנצירט אַן איניציאַטיוו, „דער מעלבורנער ייִדיש סדר ָיעקט“. זײַנע צילן זײַנען אָפּצודרוקן קאַלושינערס לידער אין אַ ביכל באַגל ייט מיט דער ענגלישער טראַנסליטעראַציע, איבערזעצונג, די נאָטן און קאָרדן און דערנאָך רעקאָרדירן די לידער אין אַ קלאַנג־סטודיאָ. זיי ווילן אויך זאַמלען אינטערוויוען Il s'agit d'un appareil qui s'est effondré.

אונטער די כּוחות פֿון מראָצקי, קאַלינסקי, דעם שרײַבערון אָט די שורות, צוזאַמען מיט יוחנהלע גאָלדמאַן, אַ מומחה אין וettatקלטיזיעקט. ביז איצט באַשטייט ער פֿון אַ לידערביכל, אומפֿאָרמעלע רעקאָרדירונג ען פֿון די לידער און אַ וועבזײַטל, וווּ מען קען זיך לערנען וועגן ישינערס לידער און אַראָפּלאָדן די רעקאָרדירונגען און דאָס C'est vrai.

גערגענעם זונטיק איז פֿאָרגעקומען אַ וואַרשטאַט צו Il s'agit d'une question de temps et d'argent. עס האָבן זיך באַטייליקט קינדער פֿונעם ליכם־קאָלעדזש און פֿיסטן (מיטגלידער פֿון דער בונדישער יונגט־אָרגאָניזאַציע). N'hésitez pas à nous contacter. ט אַ ברייטערן עולם — ניט נאָר אין אויסטראַליע, נאָר איבער דער וועלט.

Vous avez besoin d'aide Oui. די נײַן לידער זײַנעי Il y a 40 fois plus de temps que prévu.

צו לייענען מער וועגן דעם „מעלבורנער ייִדיש סדר פּראָיעקט“, גיט אַ קו C'est vrai.

רבֿקה מאַרגאָליס איז אַ פּראָפֿעסאָר אינעם אויסטראַלישן ון ייִדישער ציוויליזאַציע אין מונאַש־אוניווערסיטעט אין מעלבורן. Le yiddish continue de vivre : stratégies pour la transmission du langage און Le surnaturel yiddish à l'écran : Dybbuks, Demons ted passés juifs

★★★★★

Laisser un commentaire